Công bố thông tin

Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO
 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Quyết nghị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

Công bố thông tin về việc Kết luận của Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Quyết nghị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thư ký Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Quyết nghị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thư ký Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Biên bản của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

 Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

Công bố thông tin về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Công bố thông tin về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty SOVILACO

 

Video clip
Thông tin hỗ trợ
Hỗ trợ website

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online24
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Dự báo thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: info@sovilaco.com.vn

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)